Fietsenrekken station Alphen aan den Rijn

Najaar 2007: De aanleiding

In het najaar van 2007 bleken er in de onbewaakte fietsenstallingen bij het station in Alphen aan den Rijn veel fietsen buiten de rekken te staan.

We hebben daarom op twee donderdagochtenden een telling gehouden van fietsen in en buiten de rekken. De uitkomst daarvan was dat de capaciteit van de onbewaakte stalling aan de zijde van het centrum tekort schoot. Ook de capaciteit van de geplande stallingen in de nieuwe stationsomgeving (na afloop van de huidige werkzaamheden) lijkt onvoldoende. Vergeleken met tellingen in 2003 was het aantal fietsen met tientallen procenten gestegen. Verder stelden we vast dat verscheidene rekken aan weerszijden van het spoor overwoekerd waren door begroeiing. Details van de tellingen vindt u hier.
De telling in het najaar van 2007 was aanleiding om op 8 oktober 2007 een brief naar Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn te sturen.

Februari 2008: (Tijdelijk) extra rekken

In reactie op onze brief heeft de gemeente half februari 2008 192 extra, tijdelijke rekken neergezet in de buurt van spoor 1. Hierdoor kunnen mensen tijdens de bouwperiode hun fiets weer netjes in een rek plaatsen. In eerste instantie werden de nieuwe rekken echter nauwelijks gebruikt: als er dertig fietsen stonden, was het veel. De reden daarvan was dat volgens de nieuwe dienstregeling van NS (sinds december 2007) er geen treinen meer van spoor 1 vertrokken. Mensen konden dus niet direct van hun fiets in de trein springen.

We hebben de gemeente daarom gevraagd om er bij NS op aan te dringen om spoor 1 weer in gebruik te nemen. Dat is sowieso fijn voor veel reizigers: ze hoeven dan niet meer het spoor over te steken om bij hun trein te komen. En wie vlak voor het vertrek van zijn trein op het station arriveert, hoeft niet meer onder de slagbomen door te duiken om de trein te halen.

De gemeente heeft ons verzoek doorgegeven aan NS. NS wilde echter eerst nog een extra abri bij spoor 1 plaatsen, zodat mensen die op hun trein wachten, bij slecht weer zouden kunnen schuilen. Gevolg was dat het wel september 2008 zou zijn, voordat spoor 1 weer echt gebruikt zou worden. Helaas...

September 2008: Spoor 1 weer in gebruik

Toen het in juli 2008 definitief was dat spoor 1 vanaf september weer gebruikt ging worden, waren we er toch blij mee. Reden voor een persbericht.

Inmiddels is het september 2008 geweest. En ook al is er (nog) geen extra abri gekomen, de (meeste) treinen naar Leiden en Utrecht rijden wel weer via spoor 1. Ze gaan keurig over het eerste deel van de toekomstige tunnel, dat in augustus 2008 is aangelegd.
Het eerste deel van de tunnel wordt aangelegd.


Tijdens de werkzaamheden in augustus 2008 hoefde je niet door de zigzakhekjes op de spoorwegovergang.


Weer een trein op spoor 1.


Goed gevulde rekken langs spoor 1.

De tijdelijke extra rekken worden nu inderdaad beter benut. Op een maandag- en een vrijdagochtend in september 2008 troffen we er ongeveer 75 fietsen aan, op twee donderdagochtenden 93. Op een ochtend in oktober kwamen we al tot 111. Ter vergelijking: in het voorjaar van 2008 was het al veel als er 30 fietsen stonden, en tijdens de busstaking in juni 2008 waren het er nog altijd minder dan 70. Doordat er meer fietsen in deze nieuwe rekken staan, komt er ook meer ruimte in het `oude' deel van de stalling aan de centrumkant.

In september 2009 waren de extra rekken kennelijk bekend geworden bij het treinreizend publiek. We telden toen al eens 182 fietsen. Ofwel, vrijwel alle rekken werden benut. Anderhalve maand later, half november 2009, stonden er bij een ad-hoc telling zelfs 205 fietsen in, tussen en rond de extra rekken.

Details van de tellingen vindt u hier.

Winter 2008/2009: Ook een extra stempelpaal

Het kon nog beter worden als ProRail ook een stempelpaal halverwege perron 1, in de buurt van de rekken, zou zetten. We hebben daar in het voorjaar van 2008 ook om gevraagd: de paal zou er komen, werd ons gemeld, maar hij werd niet meteen geplaatst. We hebben het dus nogmaals aangekaart. Sinds de winter (december 2008/januari 2009) staat deze stempelpaal er. De rekken zijn nu dus ook aantrekkelijk voor mensen die treinkaartjes zonder datum (of vijf-retourkaartjes) kopen.

Oktober 2008: Blij met verbeterde stalling

Half oktober 2008 is de onbewaakte fietsenstalling aan de centrumzijde van het station in Alphen aan den Rijn opgeknapt en uitgebreid. De Fietsersbond is daar blij mee. Reden voor een persbericht. Dit persbericht bevat tevens meer details en foto's van de verbeteringen.

September 2009: Fietsenstalling station Alphen bomvol

Omdat het de Fietsersbond opviel dat er heel veel fietsen stonden bij het station in Alphen aan den Rijn, hebben we in september 2009 weer eens tellingen uitgevoerd in de onbewaakte fietsenstallingen bij het station. We kwamen op recordhoge aantallen: maximaal 1154 fietsen aan de centrumzijde van het spoor, en maximaal 553 fietsen aan de kant van Kerk en Zanen. Aan de centrumzijde telden we alleen tijdens de busstaking in 2008 meer fietsen. Voor de kant van Kerk en Zanen kwamen we zelfs toen niet zo hoog uit.

Met name aan de centrumzijde was de situatie nijpend. Omdat daar 1168 rekken staan, was de capaciteit voor 98,8% benut. Ook de tijdelijke extra rekken langs spoor 1 stonden nu vrijwel vol. Gegeven dat de Fietsappel, de onbewaakte fietsenstalling die hier in 2010 geopend zou worden, slechts 950 plaatsen (het zijn er in tweede instantie 956, en uiteindelijk 970 geworden) zou krijgen, is er sprake van een groot tekort.

Aan de kant van Kerk en Zanen was er nu nog geen probleem, want daar waren 667 rekken. In de nieuwe stationsomgeving zouden dat er echter maar 550 zijn (later bijgesteld tot 612), ook al minder dan het aantal fietsen dat we telden. We zijn daarom met de gemeente Alphen aan den Rijn in gesprek gegaan, zodat het ook in de toekomst mogelijk blijft om je fiets bij het station netjes in het rek te parkeren. De gemeente heeft toegezegd voor voldoende capaciteit te zorgen.

Fietsappel te klein?

Voor de situatie na de werkzaamheden aan de stationsomgeving kon de gemeente ons niet onmiddellijk geruststellen. Op woensdag 18 augustus 2010 is aan de zijde van het centrum de `Fietsappel' geopend: een rond gebouw, met drie verdiepingen met fietsenrekken. Dit is de nieuwe onbewaakte fietsenstalling aan deze zijde van het spoor.


De nieuwe stationsomgeving

Volgens de laatste berekeningen zouden er 970 fietsen in de Fietsappel passen (en dat is het uiteindelijk ook geworden). Gezien het aantal fietsen dat we in het najaar van 2007 al aan de centrumzijde aantroffen, en de groei van dit aantal in de daaraan voorafgaande jaren, leek het waarschijnlijk dat de Fietsappel al direct bij oplevering te klein zou zijn.

Meer informatie over de Fietsappel... (wel of niet een extra verdieping, aanvullende stalling buiten de Fietsappel, presentatie van een proefopstelling, de mening van de burgers)

Andere stallingen

Naast de Fietsappel is er in maart 2010 in de nieuwe stationsomgeving al een andere, onbewaakte fietsenstalling geopend, aan de kant van Kerk en Zanen. In eerste instantie zou deze een capaciteit van 550 fietsen krijgen, maar dit is gelukkig uitgebreid tot 612.

Verder is in april 2010 een nieuwe bewaakte stalling geopend, langs de inrit van de tunnel onder het spoor door. Hierin passen een kleine 1300 fietsen. Het was eerst de bedoeling dat deze stalling deels geautomatiseerd zou worden, maar dat is gelukkig niet doorgegaan.

Voor meer informatie hierover, zie de hoofdpagina over de stationsomgeving

Juli 2008: Verwijdering begroeiing

In reactie op onze brief van 8 oktober 2007 kondigde de gemeente aan dat de door begroeiing overwoekerde rekken in de onbewaakte fietsenstallingen zouden worden schoongemaakt. Het heeft even geduurd, maar in juli 2008 is dat inderdaad gebeurd. De stallingen zien er nu weer netjes uit.

2008: Ruimen gedumpte fietsen

Eveneens in reactie op onze brief van 8 oktober 2007 kondigde de gemeente Alphen aan den Rijn aan dat ze fietsen zou gaan verwijderen die (kennelijk) door mensen in de stationsomgeving gedumpt zijn. Als dat zorgvuldig gebeurt, is dat als goed nieuws te beschouwen, omdat zulke fietsen onnodig ruimte in beslag nemen.

De gemeente ruimt echter niet alleen wrakken. Ook fietsen die fout geparkeerd staan, worden af en toe bij speciale acties weggehaald. Als er voldoende rekken beschikbaar zijn, en mensen het dus vertikken om hun fiets daarin te zetten, hebben we daar als Fietsersbond geen moeite mee. We waren echter minder te spreken toen de gemeente ook een ruimactie hield tijdens de busstaking in juni 2008. Toen kwamen namelijk zoveel mensen op de fiets naar het station, dat de stallingscapaciteit aan de centrumzijde van het spoor veel te klein was. We hebben de gemeente daarom een brief gestuurd, waarin we ons ongenoegen over deze ruimactie uitspreken. De reactie van de gemeente kan niet echt overtuigen.
Meer informatie...

In september 2008 is de gemeente begonnen met een nieuwe campagne tegen de overlast van foutgeparkeerde fietsen op het station. Foutparkeerders worden gewaarschuwd, en foutgeparkeerde fietsen worden afgevoerd. Meer informatie...


Afvoer van een tiental fietsen uit de stationsomgeving


Verwijzingen


Laatste wijziging, 28 januari 2014 - http://www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn