Fietsersbond presenteert knelpuntennota Kaag en Braassem

Op dinsdag 15 maart 2011 heeft de Fietsersbond een knelpuntennota voor de gemeente Kaag en Braassem gepresenteerd. In het gemeentehuis in Roelofarendsveen overhandigde Albert Klooster van de bond de nota aan wethouder Ton van Velzen van verkeer.

Sinds het najaar van 2009 heeft onze afdeling van de Fietsersbond aan een knelpuntennota voor Kaag en Braassem gewerkt. Na oproepen in de media kwamen meer dan 50 (!) meldingen binnen van knelpunten voor fietsers in de tien kernen van deze gemeente. Het betrof zowel knelpunten in de kernen, als knelpunten op de fietsroutes tussen de kernen.

In de nota zijn de knelpunten overzichtelijk gerubriceerd, per kern of per route tussen de kernen. Behalve de knelpunten zelf worden er ook mogelijke oplossingen beschreven. Voor elke kern is een `knelpunt met stip' (het grootste knelpunt) aangewezen. Voor de gemeente als geheel is een `knelpunt met grote stip' ge-identificeerd. Dit is de gebrekkige verbinding voor fietsers tussen de twee grootste kernen, Leimuiden en Roelofarendsveen. Hemelsbreed liggen deze kernen niet zo ver uit elkaar, maar ze worden door het water van de Oude Wetering fysiek van elkaar gescheiden. Naast specifieke knelpunten bevat de nota ook een beschrijving van algemene knelpunten: situaties die op meerdere plaatsen in de gemeente (en ook buiten Kaag en Braassem) voorkomen.

Op dinsdag 15 maart 2011 hebben we de nota aan wethouder Ton van Velzen van verkeer aangeboden. Bij de presentatie verwees de Fietsersbond naar de positieve gevolgen die een vergelijkbare nota voor de gemeente Alphen aan den Rijn (uit 2009) heeft gehad: veel knelpunten daar zijn inmiddels of worden op korte termijn aangepakt. In Kaag en Braassem zelf heeft het samenstellen van de nota ook al invloed gehad. De gemeente heeft de Fietsersbond bij diverse projecten om advies gevraagd.


Albert Klooster van de Fietsersbond en wethouder Ton van Velzen tonen de knelpuntennota.

De wethouder kon niet beloven dat alle knelpunten binnen de huidige termijn van het college van Burgemeester en Wethouders zouden zijn opgelost. Een bepaalde oplossing van een knelpunt voor fietsers kan immers voor andere (water-)weggebruikers juist minder gunstig uitpakken. Er zal dus een belangenafweging moeten plaatsvinden. Daarnaast kosten sommige voorgestelde oplossingen gewoon geld. In de huidige tijden van bezuinigingen moet de gemeente daar zorgvuldig mee omgaan. Ten slotte is de gemeente niet als enige verantwoordelijk voor het wegbeheer: ook waterschap en provincie spelen een rol. Desondanks was Van Velzen positief over de nota en de inzet van de Fietsersbond.

Na de presentatie is de nota verspreid onder de leden van de Fietsersbond in de gemeente, andere melders van knelpunten en andere belangstellenden. Inmiddels is hij ook hier te downloaden. Deze versie wijkt iets af van de versie die op papier is gepresenteerd. Zo zijn alle foto's nu in kleur. Uiteraard bevatten beide versies wel dezelfde knelpunten en oplossingen. Voor een overzicht van alle verschillen, zie hier.

De Fietsersbond wil alle fietsers bedanken die `hun' knelpunt in Kaag en Braassem aan ons hebben doorgegeven. Het heeft ons bijzonder gemotiveerd!

Mocht u nog knelpunten voor fietsers in Kaag en Braassem weten, dan kunt u die nog steeds bij ons melden, via Voor de huidige nota bent u dan weliswaar te laat, maar wellicht kunnen wij uw knelpunt(en) ook buiten de nota om bij de gemeente aankaarten.


Laatste wijziging, 15 november 2013 - http://www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn