Nieuws
Archief
Wat doen wij?
Knelpunten
Kaag en Braassem
PedaalRidder
Contact

Knelpunten

Nr % Opgelost Lokatie Omschrijving Advies FB, stand van zaken
1 10 Raoul Wallenbergplein geen voorrang fietsers
 • Doorlopende belijning aangebracht op scheiding rijstroken, om autoverkeer te dwingen op de baan te blijven en zo de snelheid verminderen.
 • 13-12-18. Motie in de raad om voorrang te geven voor de fiets is verworpen.
2 Centrum Hoge zijde onoverzichtelijk door shared space
 • betere afscheiding rij- en wandelgedeelte.
 • extra fietsenrekken aangebracht in Pieter Doelmanstraat.
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: niet
29 A.van Leeuwenhoekweg blokmarkeringen op fietspad ipv op wegdek veroorzaken onnodige hobbels.
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: is conform richtlijn CROW
31 Hooftstraat last van in en uitparkerende auto's
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: smal wegdeel met meerdere functies.
32 Paradijslaan last van in en uitparkerende auto's
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: geen doorgaande fietsroute.
33 Lijsterlaan last van in en uitparkerende auto's; 50 km/h weg zonder vrijliggend fietspad.
 • 19-04-19. Reactie Gemeente: Er zijn plannen voor herinrichting.
 • 27-10-21. Gemeente: Weg krijgt bredere fietsstroken.
41 100 Aarhof Onvoldoende fietsenstallingen; Aarhof - chaos op het Aarplein: fietsers, bussen, voetgangers en autoparkeren door elkaar, gecombineerd met bouwwerkzaamheden.
 • wordt momenteel verhuisd, echter niet overdekt, wel meer plaatsen.
 • Plan realisatie is 2020 gereed. Fietsroute vanaf Hooftstraat naar nieuwe stalling in de gaten houden.
 • 01-11-21. Nieuwe stalling geopend, bouw vrijwel gereed.
54 verbinding Gouwsluis - Berendrecht Flinke omweg
 • 18-04-19. Plan voor westelijk fietspad op Steekterbrug, 2020 gereed.
55 Fietshelling Albert Schweitzerbrug Slecht zicht in bocht, en soms verkeer tegen de richting in.
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: groen tijdig snoeien.
56 100 Fietspad Prins Bernhardlaan-west tussen A.Schweitzerbrug en Raoul Wallenbergplein Op dit smalle eenrichtingverkeer fietspad wordt veel tegen de richting ingereden, wat tot gevaar en hinder leidt.
 • Verbreden en tweerichting maken
 • 01-01-18. Het deel tussen RW plein en Pr. Irenelaan is aangepakt. Tussen Pr. Irenelaan en A. Schweitzerbrug is iets breder gemaakt. Handhaven eenrichtingverkeer moet nog.
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: verder verbreden en 2-richting maken.
 • 14-09-20. Het pad is nu geheel verbreed tot 2-richtingpad.
58 fietspad Kennedylaan tussen Batestein en Paddestoelweg Sociaal onveilig. Fietspad door groen afgeschermd van woningen. Dit wordt vooral s'avonds gevaarlijk gevonden.
 • De alternatieve routes via Assumburg en Batestein-Elzenkrulzoom-Paddestoelweg in stand houden.
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: groen tijdig snoeien.
60 Meerkoetstraat - Lijsterlaan gevaarlijke fietsoversteek
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: wordt 30 km/uur, oversteek verbeteren.
 • 27-10-21. Lijsterlaan blijft toch 50 km/uur
66 10 Brug Aarkanaal Grote omweg fietsers Aarlanderveen en Nieuwkoop.
 • Provincie en gemeente hebben budget. Plan is 2019.
 • 27-10-21. Gemeente: Naar verwachting in 2023 klaar
67 50 s-Molenaarsbrug Gevaarlijk smal voor fietsverkeer en twee oversteken; Aan oostzijde bij T-splitsing Churchillaan is behoefte aan een fietspad aan de Rijn-zijde aansluitend richting Koudekerk.
 • FB plan is 30 km/uur zone handhaven.
 • 30 km ingevoerd. Vrachtauto’s zijn vrijwel verdwenen maar er rijden nog steeds auto’s veel te hard
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: handhaving 30 km/uur heeft geen prioriteit.
71 Kortsteekterweg Gevaarlijk voor fietsers, te druk autoverkeer.
 • Verkeersluwer inrichten, evt het Jaagpad in gebruik nemen als fietspad.
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: Gebruik jaagpad behoort niet tot de mogelijkheden.
72 20 Woubrugseweg Gevaarlijk voor fietsers, vooral de slaloms van de gemeente Kaag en Braassem.
 • Vrijliggend fietspad
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: geen ruimte voor vrijliggend fietspad.
74 30 Westkanaalweg fietspad ontbreekt op deze 60 km weg
 • 18-04-19. RG: Alternatieve route door Zegersloot krijgt Solar lichtmasten.
 • 26-12-21. Alternatieve route heeft inmiddels al enige tijd solar lichtmasten.
77 kruising Hooftstraat - Blijenbergstraat Is gevaarlijk punt voor fietsers richting noorden
 • Hooftstraat zou daar voorrangskruising moeten worden.
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: niet doen.
78 Swaenswijkbrug Te steile helling, en onoverzichtelijkheid door de bebouwing.
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: zo laten.
86 Afrikalaan Geen vrijliggend fietspad op het drukste stuk (50 km/uur).
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: huidige profiel is te smal, bij reconstructie bezien.
 • 27-12-21. Weg in zomer 2021 opnieuw geasfalteerd, maar geen verbetering voor fietsers.
88 30 Amerikalaan Geen vrijliggend fietspad (50 km/uur).
 • fietspad vrijliggend maken
 • fietsstrook vanaf Zuiderkeerkring aangelegd
 • 18-04-19. Reactie Ggemeente: huidige profiel is te smal, bij reconstructie bezien.
90 Oslopad Fietsonvriendelijke hekjes en palen zonder markering. Dit is een doorgaande fietsroute.
 • Paalmarkeringen ontbreken. Fietsroute opwaarderen tot volwaardige fietsroute zonder hekjes en fietsstraten toepassen door woonwijk.
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: Betreft woonerf (bord ontbreekt), dus geen markering. Afstand tussen hekjes is al ruim (ca. 1,75m).
94 100 Sportlaan hobbels, scheuren niet verdwenen
 • opnieuw op orde brengen
 • wel opgeknapt, echter opnieuw hobbelig en scheuren
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: Nieuwe laag aanbrengen.
 • 06-07-20. Reactie gemeente: aankondiging nieuwe verharding, nu (aug 2020) aangelegd in vorm van betonplaten.
97 Kalkovenweg Geen vrijliggend fietspad (50 km/uur weg)
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: Fietsroute via Amerpad (m.u.v. bestemmingsverkeer).
98 50 Churchillaan Geen vrijliggend fietspad; is 30 km zone geworden.
 • 18-04-19. RG: is 30 km/uur geworden, er komt geen fietspad.
 • 27-10-21. Fietsersbond pleit opnieuw voor fietspad.
104 10 Magazijnweg Fietspad ontbreekt voor groot deel (50 km/uur).
 • fietspad compleet aanleggen
 • fietspad is ten dele aanwezig - ca 70% resultaat ontoereikend
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: fietspad lastig inpasbaar, alternatieve routes via Canisuspad (vanaf Maximabrug, Hoorn en Eikenlaan west) en Bedrijfsweg (vanaf Hoorn en Eikenlaan oost).
106 Rotonde Steekterweg - Vinkebuurt Onhandig voor fietsers richting Alphen.
 • Zou ook rechtsom toegankelijk moeten zijn.
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: niet wijzigen.
107 75 Ziendeweg Te druk, te smal en hardrijdend verkeer, fietsers komen vaak in de knel bij uitwijkhavens. Er is nu budget voor.
 • na de tracéstudie opnieuw afhandelen
 • Plan en budget voor fietspad
 • 27-10-21. Gemeente: Plan voor afsluiting voor auto's of vrijliggend fietspad. Fietsersbond: voorkeur voor afsluiting voor auto's.
 • 08-04-22. Op 8 april voor 9 maanden afgesloten voor doorgaand verkeer.
108 50 kruising Nieuwkoopseweg Noord- en Zuideinde Fietsers moeten vreemde hoeken omzeilen.
 • er wordt minder hard gereden, echter blijft gevaarlijke oversteek
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: provincie aangelegenheid.
203 Koudekerk - Hogewaard thv. Weidedreef de oversteeklocatie is gemarkeerd met haakse bochten (men steekt willekeurig over, blijft links fietsen of steekt diagonaal over)
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: De oversteek sluit aan op fietspad Weidedreef.
205 Troubadourweg - garage Ridderhof uitgang Oversteek uitgang garage De Ridderhof - Troubadourweg sluit niet aan, linksafslaan is onduidelijk voor fietsers.
 • oversteek, bij uitgang garage, voor fietsers veiliger maken en duidelijker markeren.
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: Andere uitgang kiezen.
209 rotonde Boezemlaan/Zijde Op de rotonde Boezemlaan/ Zijde net nieuw opgeleverd is een gevaarlijke situatie. Het fiets gedeelte rond de rotonde is afgescheiden  van het auto gedeelte door een opstaande rand van ongeveer 10 centimeter hoog. Met de fiets is er maar een kleine ruimte om daar de bocht in te gaan.
 • Waarom  niet een gedeelte aangegeven met een wit vlak, dus zonder opstaande rand
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: Voorstel volgt.
 • 27-10-21. Gemeente: Plan voor rotonde met voorrang voor fietsers.
215 zuidzijde Koudekerkse brug gebodsborden bij stoplichten aan zuidzijde Koudekerkse brug (Rijndijk) voor fietsers én snelverkeer zijn te klein.
 • Bord onder verkeerslicht "(brom)fietsers doorrijden tot volgend verkeerslicht" goed leesbaar voor stopstreep verkeerslicht.
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: Bij stopstreep is bord goed leesbaar.
220 kruising Nieuwe Hoefweg (N209)-HSL-lijn Op fietspad zuidzijde Nieuwe Hoefweg (richting Bleiswijk) ligt donkere betonnen stoeprand, moet onmiddellijk verwijderd worden!!
221 Hazerswoude Dorp - Pieter Hoogtstraat nr 30 Staan 3 (drie) paaltjes op weg (inrijverbod voor auto's)
 • Paaltjes slecht zichtbaar, moeten [wit of wit/rood] geverfd worden. Geen punt voor gemeente e/o FB.
 • Paaltjes staan op privéterrein [geen punt voor gemeente e/o FB]
229 Boskoop - Kruising Laag Boskoop - Paddegat - Parklaan Kruising onoverzichtelijk
 • spiegels plaatsen!
 • 18-04-19. RG: Spiegels plaatsen niet nodig. Er komen fietssuggestiestroken op Paddegat.
230 Boskoop - Bocht Burg. Colijnstraat - Torenpad thv. fietsenwinkel Hoogduijn Bocht onoverzichtelijk
 • voorsorteerstrook voor links aanleggen
231 10 Boskoop-de Zijde, rotonde Zijde Torenpad / Voorhofscheweg De fietspaden langs de Zijde, rotonde Zijde Torenpad / Voorhofscheweg; rotonde met haakse bochten.
 • Rotonde opknappen en te smal wegprofiel met smalle fietspaden opknappen.
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: voorstel volgt.
 • 27-10-21. Fietspad en voetpad op gelijk niveau gebracht. Fietsersbond: Gebruik betonplaten ipv tegels voor fietspad.
 • 27-10-21. Gemeente: Plan voor rotonde met voorrang voor fietsers.
232 Boskoop-Burg.Colijnstraat De watergoten leveren gevaar op voor fietsers
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: geen actie.
233 Boskoop-tunnel (onder spoor) a/d Boezemlaan nabij nr. 23 Schuin tegenover tunnel is fietsoversteekplek gemaakt. Deze is onduidelijk aangegeven (borden tussen bomen). Dit leidt tot gevaarlijke situaties.
 • Voorrang wordt voorlopig gewijzigd tot realisatie fietspad richting Boezemlaan. Dan nieuwe inrichting met fietsers in de voorrang.
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: fietsers komen in de voorrang.
236 Zijde Geen voorrang voor fietsers op rotondes.
 • Advies FB: pas rotondes waar mogelijk aan, zodat fietsers ook voorrang hebben.
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: voorstel volgt.
 • 27-10-21. Gemeente: Plan voor rotondes met voorrang voor fietsers.
237 100 Hazerswoude - Dorp - fietspad langs Oostvaart Fietspad wordt o.a. intensief gebruikt door scholieren. Er is geen verlichting; m.n. in scherpe bochten daardoor gevaarlijk.
 • LED verlichting plaatsen
 • 12-04-21. LED verlichting is geplaatst.
238 100 fietspad tussen Alphen a/d Rijn en Boskoop (ten westen van de Gouwe en parallel aan de N207) Fietspad ten westen v/d Gouwe is deels slecht verlicht, deels onverlicht. Fietspad wordt intensief gebruikt door scholieren, resp. woonwerk fietsers. Pad is relatief smal, daardoor in komende donkere maanden extra gevaarlijk.
 • LED verlichting plaatsen
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: Solar wegdekverlichting aanwezig.
 • 14-04-21. Led verlichrting is aangebracht.
239 Boskoop-Koninginneweg Roosters met te grote gleuven a/d Koninginneweg, thv Natuurwinkel v. Van der Hoeven.
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: meenemen bij reconstructie centrum zuid in 2021.
240 Boskoop-de Zijde / Boezemlaan Rotonde Zijde-Boezemlaan, vrijliggend fietspad met hoeken van 90 graden
 • Pas rotonde voor fietsers dusdanig aan dat ook fietsverkeer de rotondes met ronde bochten kan paseren.
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: voorstel volgt.
241 Boskoop-Noordeinde Voorrangsweg met afzonderlijk fietspad; op aantal rotondes fietsers géén voorrang. Op T-splitsingen(voorrangsweg) krijgen fietsers geen voorrang.
 • Reactie provincie: fietsers uit de voorrang is provinciaal beleid ongeacht de ligging. Een dergelijke inrichting komt zowel de verkeersveiligheid als de doorstroming ten goede.
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: is provinciaal beleid.
242 kruising Korteraarse weg / N460 Fietsers langs voorrangsweg moeten voorrang verlenen aan verkeer v/d Korteraarseweg
 • Voorrang aanpassen
 • Reactie provincie: situatie conform de ontwerpwijzer fietsverkeer: Fietspad langs gebiedsontsluitingsweg bubeko is voorrangsondergeschikt en er staan haaientanden in het fietspad.
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: Is provinciaal beleid.
243 Fietspad langs westzijde Gouwe parallel aan de Schans Gebruik verplicht fietspad onduidelijk (v.a. Zeeman bij Alphen kan men direct het fietspad op langs de Gouwe richting Boskoop. Veel fietsers kiezen voor iets kortere weg via openb.weg (langs Sita afvalverwerking) dit leidt tot gevaarlijke sutuaties.
 • Niet alle bestemmingen aan de Schans zijn via het fietspad bereikbaar. Verplichten gebruik fietspad is dus niet logisch.
 • Duidelijker verbods-/gebods-borden brengen verduidelijking.
 • Bocht fietspad aan zuidzijde aquaduct verbreden
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: binnebocht fietspad Schans-Westgouweweg verbreden.
246 100 Koudekerk a/d Rijn fietspad / Jaagpad n. Leiderdorp langs Oude Rijn fietspad / Jaagpad richting Leiderdorp langs Oude Rijn is niet / slecht verlicht (m.n. het deel dat achter de huizen en betoncentrale [BCK] loopt
 • 18-04-19. RG: Solar lichtmasten onderzoeken.
 • 17-10-21. Er zijn solar lampjes aangebracht.
252 Hazerswoude Watermanhof Fiets-/wandelpad langs spoor is slecht/niet verlicht.
 • aanbrengen LED-verlichting biedt verbetering
254 100 Alphen - fietspad / Jaagpad n.Alphen langs Oude Rijn fietspad / Jaagpad richting Alphen langs Oude Rijn is niet / slecht verlicht (m.n. het deel dat achter de huizen in de Gnephoek loopt).
 • 17-10-21. Er zijn solar lampjes aangebracht.
255 Dijkslootpad; tussen tussen Herenhof en Kalkovenweg. Gebied is aangewezen als uitlaatgebied voor honden. Daar dit deel ook deel uitmaakt v/e Fietsknooppuntenroute is deze keus erg ongelukkig. (kans is groot, dat men honden voor de fiets krijgt).
 • Hondenlosloopgebied niet in de buurt van fietspaden; bevinden zich nu onjuiste/onvelige locaties
 • 06-03-15. Evaluatiegesprek met bestuur Hondenvereniging Alphen a/d Rijn. Conclusie: Er worden voorlopig geen verdere maatregelen genomen.
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: Er zijn meerdere belangen.
259 oversteek Prins Bernardlaan thv Bospark De oversteek Prins Bernardlaan-Bospark is onbevredigend, is nu een barriere voor fietsers en wandelaars.
 • zebrapad weer aanbrengen
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: zo laten.
260 diverse locaties; bv bij rotondes Eikenlaan-Vennootweg, N-zijde Laan der Continenten-dr. J.M. den Uylsingel rotondes op kruisingen van fietspaden zijn gevaarlijke en zinloze 'obstakels'
 • 31-07-18. al deze rotondes van fietspaden in de kern Alphen ombouwen tot normale kruisingen of T-splitsingen.
 • 18-04-19. RG: onderzoek 2 drukke fietsrotondes en vergelijkbaar drukken fietskruisingen.
 • 27-10-21. Gemeente: Onderzoek naar kruising fietspaden zonder en met fietsrotondes in voorjaar 2022.
262 Kruising Gemeneweg [N209] - Dorpsstraat Hazerswoude-Dorp Ruimte voor fietsers is zeer beperkt, waardoor fietsers door snelverkeer worden belemmerd cq. opzij gedrukt.
 • 18-04-19. RG: opstelstrook fietsers Dorpsstraat west wordt verbreed.
 • 20-05-19. Idee Gerard: gebouw westkant slopen en een rotonde maken, iets naar de westkant verschoven.
263 Fietsenstalling zuidzijde NS-station a/d Aziëlaan Capaciteit en opstelmogelijkheid v/d stalling is beneden peil
 • Capaciteit en opstelmogelijkheid aanpassen op niveau v/d hedentendage vereiste normen.
 • 18-04-19. RG: ca. 150 plekken erbij aan zuidzijde. Overleg Prorail en provincie voor verder uitbreiden.
 • 20-11-21. Gemeente (MIPWI): Stalling wordt voorzien van etagerekken, op z'n vroegst in derde kwartaal 2022.
264 op diverse locaties zijn regengoten in de straten aangebracht; bv Julianastraat, Hooftstraat, van Manderloostraat. regengoten zijn m.n. bij nat weer, sneeuw gevaarlijk voor fietsers
 • regengoten niet in midden op de straat positioneren
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: zo laten.
265 90 kruisingen Weteringpad met Amerikalaan, resp. Noorderkeerkring. Weteringpad wordt zeer intensief gebruikt door middelbare scholieren. Op Amerikalaan en Noorderkeerkring wordt te hard gereden; recent zijn fietsers aangereden.
 • 19-11-18. Advies FB: Verkeersdrempels. Handhaving max. snelheid (flitscamera).
 • 19-12-18. Actie Gemeente: - extra markering (30 km/u markering, verleen voorrang markering, knipperlichten bij overstekende fietsers en voetgangers) - voor fietsers komen er waarschuwingsborden "Kijk of je gezien wordt" - verlichtingssterkte bij de Noorderkeerkring verhoogd - Amerikalaan, over 2 jaar komen er rotondes bij de aansluitingen van de woonwijken en wordt het plateau bij de oversteek aangepast. Dus lagere snelheid.
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: De knipperlichten zijn er nu. Aanpassen plateau moet nog.
 • 01-03-21. Plateau Noorderkeerkring is voor en na aangepast maar niet zoals het kan.
 • 23-04-22. Extra druppels voor de drempel Amerikalaan aangelegd. Dat werkt beter.
266 noordzijde Koudekerkse brug Opstelplaatsen en route voor fietsers is te krap, fietsers kunnen niet naar voren fietsen als er een file staat.
 • 18-01-19. Opstelplaats maken.
 • 18-04-19. Reactie Gemeente: door smal wegprofiel auto's vaak op fietssuggestiestroken.
267 80 Verbinding Meteoorlaan naar Hooftstraat nabij ziekenhuis Voetpad wordt nu veel gebruikt door fietsers (korte verbinding van Ziekenhuis met centrum).
 • 24-03-19. Opwaarderen tot fietspad. Route is iets korter en directer dan via wijk.
 • 19-08-19. Er is een schuine fiets-doorsteek gemaakt door de nieuwe woonwijk.
268 Zevenhovenseweg Langs deze weg ontbreekt een vrijliggend fietspad, de verbinding tussen de dorpen Zevenhoven en Ter Aar.
 • 25-03-19. Aanleg van een vrijliggend fietspad.
 • 15-10-21. Gemeente: grondverwerving voor vrijliggend fietspad is niet gelukt. Onteigenen zal niet lukken.
269 100 Gnephoek (Brom)fietsoversteek op de Gnephoek nabij de Maximabrug is in de voorrang maar gevaarlijk.
 • 30-01-20. De oversteek voor fietsers nog beter accentueren, drempel verhogen.
 • 03-11-21. Gemeente: Er komt extra, busvriendelijke drempel voor verkeer uit richting Koudekerk.
 • 22-04-22. Extra drempeldruppel is aangelegd.
270 T-splitsing Bentwoudlaan Zegwaardseweg Gevaarlijke oversteek fietsers, auto's rijden te hard.
 • 19-08-19. Snelheid verminderende maatregelen treffen.
271 T-splitsing Voorweg Middelweg Oversteek fietsers is gevaarlijk.
 • 19-08-19. De 30 km zone uitbreiden tot en met de splitsing.
272 Middelweg Gevaarlijke weg voor fietsers, auto's rijden te hard.
 • 19-08-19. Snelheid verminderende maatregelen treffen.
273 Heerewegh Op de Heerewegh (30 km zone) wordt te hard gereden
 • 19-10-19. Snelheidverlagende maatregelen toepassen.
274 Fietsoversteek Laan der Verwondering - N462 (Streetview is nog niet bijgewerkt door Google De oversteek is onvoldoende loodrecht, fietsers hebben geen zicht op het afbuigende verkeer
 • 15-01-20. Fietsers de weg loodrecht laten kruisen en niet in een haakse bocht die te dicht bij de weg ligt.
 • 13-12-21. Gemeente: Wordt voorgelegd aan provincie, beheerder van de rotonde.
275 Fietsoversteek Oostkanaalweg - Schilkerweg Fietsers die daar recht oversteken van noord naar zuid krijgen te maken met ongeduldige automobilisten die van zuid naar noord rijden, daar linksaf slaan en toch geen voorrang verlenen.
 • 15-01-20. Een voorsorteervak voor fietsers op de weg schilderen?
 • 13-12-21. Gemeente: geen ruimte voor aanpassingen.
276 Fietsoversteek Papenbrug - Westkanaalweg Is erg gevaarlijk. Fietsers hebben hier voorrang. Het gele waarschuwingsbord staat verscholen achter andere verkeerborden.
 • 15-01-20. Het waarschuwingsbord beter zichtbaar maken; en het fietspad duidelijker markeren.
 • 15-10-21. Gemeente: In voorjaar 2022 komt er inritconstructie (steilere drempel) voor auto's die fietsoversteek willen passeren.
277 Fietsoversteek Westkanaalweg - 2-richting fietspad Westkanaalweg Ter hoogte van de Hertog van Beijerenstraat is deze oversteek gevaarlijk.
 • 15-01-20. Een rotonde aanleggen, deels boven het water, met fietsers in de voorrang.
 • 13-12-21. Gemeente: Wordt opgepakt in kader van GVVP 2023.
278 Westkanaalweg-Geerweg Om van Papenveer linksaf naar Langeraar te gaan moet voor fietsers de Geerweg twee keer worden overgestoken, want 50 meter verder ligt een 2-richting fietspad. Dat is onveilig.
 • 15-01-20. Het fietspad verlengen tot aan de kruising.
 • 15-10-21. Gemeente: Kan worden meegenomen bij reconstructie Geerweg in 2022.
279 Fietsoversteek Aarlanderveenseweg/Churchillaan - Maarten Freeke Wije Onoverzichtelijke oversteek.
 • 15-01-20. Fietsers in de voorrang.
 • 13-12-21. Gemeente: Gaan we onderzoeken, zeker nu Aarlanderveenseweg fietspad wordt.
280 T-spltsing Kousweg - Pad Noordsebuurtpolder Kruising is onoverzichtelijk. Groenbeheer nodig.
 • 15-01-20. Actief groenbeheer inzetten vanwege de verkeersveiligheid.
 • 13-12-21. Gemeente: Wordt uitgezet bij onze groenbeheerder.
281 100 T-splitsing Hogedijk - Prolkade (Noorden) Onoverzichtelijke oversteek, gevaarlijk vanaf de Prolkade.
 • 15-01-20. Fietsoversteek in de voorang plaatsen.
 • 15-10-21. Gemeente: Fietsoversteek wordt nog in 2021 in voorrang geplaatst, in kader van verlaging maximumsnelheid Prolkade naar 30 km/h.
 • 13-12-21. Is in november 2021 opgelost.
282 Fietsoversteek Noordenseweg - Dorpsstraat (Nieuwkoop) Slecht zicht in de bocht plus een helling.
 • 15-01-20. Fietsoversteek in de voorrang plaatsen.
 • 15-10-21. Gemeente: Oversteek in de voorrang is niet veilig vanwege onoverzichtelijke bocht.
 • 13-12-21. Gemeente: Staat in GVVP om veilige oversteekvoorziening te realiseren in 2023.
283 Nieuwveenseweg parallelweg N231 (Oude Nieuwveenseweg?) Te drukke weg en oneigenlijk gebruikt voor sluipverkeer.
 • 15-01-20. Fietsstraat maken, auto te gast.
 • 15-10-21. Gemeente: Als provincie akkoord gaat, willen we landbouwvoertuigen op N231 zelf laten rijden in plaats van op parallelweg.
 • 13-12-21. Gemeente: Staat in GVVP om parallelweg veiliger te maken voor fietsers.
284 100 Fietspad Noordenseweg (Nieuwkoop) Is in slechte staat door graafwerkzaamheden. De randen vertonen hoogteverschillen.
 • 15-01-20. Het wegdak opknappen.
 • 23-09-21. Wegdek is opgeknapt.
285 Fietspad Tochtpad Slecht wegdek, al jaren.
 • 15-01-20. Het wegdek opknappen.
 • 13-12-21. Gemeente: Vraag staat uit bij wegbeheer, wanneer dit fietspad op planning staat voor groot onderhoud.
286 T-splitsing Fietspad N231 - Molenlaan/Nicolaas Boys Onoverzichtelijke kruising.
 • 15-01-20. Snoeien, en voorrangssplitsing van maken.
 • 13-12-21. Gemeente: Staat uit bij provincie.
287 Fietsoversteek Aarlanderveenseweg - Het lange Stuk/Churchillaan Onoverzichtelijk voor fietsers.
 • 15-01-20. Fietsers in de voorrang plaatsen.
 • 13-12-21. Gemeente: Gaan we onderzoeken, zeker nu Aarlanderveenseweg fietspad wordt.
288 Julianabrug Plassen en slecht wegdek
289 Rotonde Thorbeckestraat 90 graden bochten in de fietspaden van Thorbeckestraat naar Bloemhofstraat.
 • 01-08-20. Bochten soepel aansnijden. Reactie gemeente: wachten tot Thorbeckestraat gereed is.
290 Uitrit Duitslandlaan op Roemer Het fietspad langs de Roemer is uit de voorrang gehaald (fietsers moeten voorrang verlenen aan verkeer uit de uitrit).
 • 01-08-20. Fietspad in de voorrang.
291 Lindenhovestraat Wegversmallingen (chicanes) zorgen ervoor dat fietsers in de knel komen.
 • 01-08-20. De FB is geen voorstander van wegversmallingen.
292 50 Hooftstraat brug over Aar Ontbreken van fietsenrekken op en om Thorbeckeplein (vooral op bruggetje over Aarkanaal staan vaak tientallen fietsen los geparkeerd).
 • 01-08-20. Zie ook punt 308
 • 01-11-21. Er zijn nu fietsparkeerplekken op het Thorbeckepleim.
293 Prinses Margrietlaan - Rijnhavenkade Dit traject is druk en verdient een vrijliggend fietspad.
 • 01-08-20. Goede alternatieve route om De Baronie
294 noordzijde Koudekerkse brug Fietsers rechtdoor van Alphen naar Leiderdorp moeten niet onnodig hoeven wachten op rood licht van de VRI.
 • 06-07-20. Onderbord "Fietsers rechtdoor toegestaan" toevoegen.
295 s-Molenaarsbrug Plassen onderaan de brug aan de Koudekerkse zijde op fietssuggestiestrook
 • 01-08-20. Bij reconstructie gemeld, echter niet aangepast/verbeterd.
296 50 Kroospad uitgang op Afrikalaan (ter hoogte van Japanstraat) Hekjes op fietspad. En ongelijk wegdek bij brugopgang.
 • 01-08-20. Hekjes verwijderen en fietsuitrit op weg verduidelijken.
 • 01-09-20. De hekjes zijn verwijderd.
297 Koperweg Fietspad ontbreekt tussen Churchilllaan en Kalkovenweg.
 • 01-08-20. Er is ruimte voor een fietspad aan beide kanten.
298 Aarkade toegang tot fietsenstalling Fietsers vanuit de Hooftstraat kunnen de fietsenstalling moeilijk bereiken, in verband met voetgangerszone.
 • 01-08-20. Maak brug over Aar en Aarkade voor opticien Tuijn 'voetgangerszone fietsen toegestaan'.
299 vrij dubbel
300 Julianabrug Geluidsschermen. Versmalling van fietspad en versterking van stankoverlast motorverkeer.
 • 01-08-20. Geluidsschermen meer in berm plaatsen / voorzien van (ventilatie)gaten - de stank blijft nu hangen.
301 Kruising Weteringpad - Canadalaan - Zuiderkeerkring - Pijlkruid Fietspad Weteringpad slecht aangesloten.
 • 01-08-20. Aansluiting fietspad verbeteren, paaltjes verwijderen / vloeiende (hoofd) fietsroute mogelijk maken.
302 Volgt volgt
303 Toussaintplein Fietsers vanaf de van Boetzelaarstraat richting Jongkindt Coninckstraat moeten omfietsen om de parkeerplaats.
 • 01-08-20. Fietspad achter parkeerplaats langs maken (maakt fietsroute Toussaintstraat aantrekkelijker ten opzichte van route door drukke Raadhuisstraat.
304 Willem de Zwijgerlaan - Ambonstraat Oversteek bij verkeerslichten onoverzichtelijk. Bovendien op hellend vlak. Afstelling verkeerslichten ongunstig voor fietsers.
 • 01-08-20. Rotonde mogelijk? Afstelling voor fietsers gunstiger maken of route via Javastraat opwaarderen.
305 Bocht vanaf Julianabrug naar fietspad Voorstraat (richting tunnel Javastraat) 180 graden bocht. Moeilijke bocht voor ouderen. Paal staat in de weg.
 • 01-08-20. Bocht ruimer maken.
306 Spoorlaan De Spoorlaan tussen de Bovensloot en de begraafplaats bevat diverse fietsonvriendelijke wegversmallingen
 • 01-08-20. Bij reconstructie de weg fietsvriendelijk herinrichten.
307 Verbinding Groenoord met Oudshoornseweg (onder Albert Schweitzerbrug) Ontbrekend fietspad langs Eisenhowerlaan / Prinses Bernhardlaan met Oudshoornseweg.
 • 01-08-20. Voetpad opwaarderen tot fietspad.
308 100 Fietsenstalling Aarkade Openingstijden.
 • 01-08-20. Verruim openingstijden naar avond om bezoekers Horeca rond Thorbeckeplein te bedienen.
 • 01-11-21. Avondopening grealiseerd, nu nog corona-perikelen.
310 50 Dorpsstraat Zeer slecht wegdek, chaotische verkeerssituatie, veel vrachtverkeer.
 • 01-08-20. Resultaat reconstructie (2020) bezien
 • 01-09-20. Reconstructie gereed.
311 Fietspad langs Westeinde Tegelfietspad verzakt, in slechte staat.
 • 01-08-20. Fietspad asfalteren
312 Zuidkade (weg langs Gouwe naar Waddinxveen) Drukke weg, geen fietspad.
 • 01-08-20. Fietspad aanleggen. Of (bij onvoldoende budget) suggestiestroken rood verven en/of drempels aanleggen.
313 Kruising Rietveldsepad met op- en afrit N11 Fietsers hebben voorrang op op- en afritten, is overzichtelijk aangelegd, metgevaar voor botsingen met grote snelheidsverschillen.
 • 01-08-20. Ongelijkvloerse kruising ook voor fietsverkeer.
314 Kruising Ringdijk - Paradijsweg (Ter Aar / Papenveer) Gevaarlijke oversteek voor fietsers. Hoge snelheid autoverkeer/ veel vrachtverkeer.
 • 01-08-20. Fietsers oversteek accentueren / snelheidsremmende maatregelen autoverkeer. Of fietsoversteek in de voorrang (zoals bij oversteek Ringdijk bij Aardamseweg)
 • 13-12-21. Gemeente: Wordt meegenomen bij reconstructie Hertog van Beijerenstraat in 2023.
315 Kruising Slootweg - Dorpsstraat - Geerweg Onoverzichtelijk voor fietsers vanuit Dorpsstraat.
 • 01-08-20. Autoverkeer op Slootweg ontmoedigen.
316 Westzijdeweg Drukke weg en schoolroute, geen fietspad.
 • 01-08-20. Fietspad aanleggen (fietsroute is korter dan via Cees Erkelspad langs HSL)
317 Bachsingel - Burgemeester Bruins Slotsingel Fietsers in de richting van de Herenhof vanuit de Meteoorlaan komen in de knel bij het oprijden van de Bachsingel (opvangfietspad)
 • 01-08-20. Aanbrengen van bredere suggestiestrook zodat fietsers de ruimte kunnen afdwingen.
318 Prinses Margrietlaan - Prinses Marijkestraat Onduidelijke voorransgregeling. Moeten fietsers autoverkeer komend van rechts uit de Marijkestraat voorrang verlenen of niet?
 • 01-08-20. Fietspad duidelijk in de voorrang maken (haaientanden)
319 vervallen dubbel
320 Burgemeester ten Heuvelhofweg Ontbrekende fietsverbinding naar de Compierekade.
 • 01-08-20. Verbinding ontsluit het kwekersgebied rondom het Rietveld (diverse recratievoorzieningen)
321 Zijde - Raadhuisplein Te krappe opstelruimte voor fietsers die linksaf bij de verkeerslichten de winkelstraat in willen.
 • 01-08-20. Het trottoir voor de kerk (met de paaltjes) versmallen en opstelruimte vergroten.
322 Kruising Zijde met Parklaan Vreselijk om als fietser komend uit de richting Hazerswoude linksaf de Parklaan in te rijden (richting station).
 • 01-08-20. Oversteekmogelijkheid voor fietsers verbeteren.
323 Zuidkade Het fietspad langs een deel van de weg levert moeilijke, te krappe situaties op bij de oversteekplaatsen en is feitelijk onnodig.
 • 01-08-20. Fietspad langs de gehele weg maken of het fietspad verwijderen ,30km zome vergroten en de weg voorzien van duidelijke en ruime fietsstroken aan beide zijden.
324 Laag Boskoop Fietsers in de knel bij brug over vaart (ter hoogte van huisnummer 100).
 • 01-08-20. Brug verbreden, suggestiestroken om de obstakels heen en voetpad aan noordzijde befietsbaar maken.
325 Snijdelwijklaan Fietsers in de knel bij Zebrapad versmalling(en).
 • 01-08-20. Versmallingen voor fietsers verwijderen. En volwaardige fietssuggestiestroken aanbrengen.
326 A.P. van Neslaan - Reijerskoop Onduidelijke voorrangsregeling. Fietsers in de richting van de Hefbrug fietsen op het fietspad en moeten bij de van Neslaan voorrang verlenen. Bij de volgende kruising, die veel drukker is (!), hebben fietsers wel voorrang op het verkeer van rechts
 • 01-08-20. Fietspad in voorrang. En mogelijkheid creeren voor fietsers vanaf hefbrug om linksaf de van Neslaan in de tijden (kan nu niet)
327 Spoorlaan tot aan Buitendorpstraat Fietsers moeten voorrang verlenen aan het overig verkeer op Spoorlaan bij verlaten van rotonde. Ongewenst parkeergedrag.
 • 01-08-20. Fietspad beter aan laten sluiten. Met een fietsstrook (doorgetrokken lijn en een fietssymbool op het wegdek) kan worden duidelijk gemaakt dat dit fietsgebied is. Eventueel met een kruismarkering verder accentueren en ongewenst parkeren voorkomen.
328 Katjesweg - oversteek N209 (Gemeneweg) Informele oversteek.
 • 01-08-20. De plannen voor de aanpassing van de Gemeneweg door Hazerswoude Dorp voorzien in een ongelijkvloerse kruising voor fietsers aan de Noordzijde van het dorp. Dit knelpunt kan in deze plannen worden meegenomen zodat fietsers een veilige oversteek krijgen, ook naar het zwembad.
329 Bentwoudlaan Hoge snelheid autoverkeer; de reguliere drempels zijn te flauw gekozen voor een 30 km zone. De overgang van het fietspad (bij de Albert Schweitzerlaan), overgang van 50 km/h zone naar 30 km/h gebied, is voor fietsers buitengewoon ongelukkig. Fietsers komend uit de richting van het Bentwoud met als bestemming Zoetermeer/Zegwaartseweg lopen hier vast. Een ongewenste situatie.
 • 01-08-20. Fietspad aanbrengen langs complete Bentwoudlaan en aansluitingen van de twee fietspaden uit de zuidelijke richting verbetern.
330 Ijzerweg - Amerpad Fietsoversteek in de voorrang. Desondanks een gevaarlijke oversteek.
 • 01-08-20. De veiligheidsknipperlichten zijn een verbetering. De IJzerweg is op dit weggedeelte een lange recht weg. Door ter plaatse van de fietsoversteek een asverspringing aan te brengen (met als voorbeeld de Prins Bernhardlaan ter hoogte van het Bospark) kan de snelheid van het autoverkeer worden teruggebracht. Er is voldoende ruimte voor een dergelijke oplossing.
331 Fietsoversteek Ringdijk - Landlustweg Gevaarlijke oversteek in een bocht van de weg.
 • 23-09-20. Wellicht de oversteek verderop maken, eventueel zelfs omrijden tot de Paradijslaan.
 • 13-12-21. Gemeente: Wordt meegenomen bij reconstructie Hertog van Beijerenstraat in 2023.
332 Kruising Fietspad Schilkerweg - Golfpad Het fietspad is rechtdoor, dus behoort in de voorrang te zijn.
 • 23-09-20. Fietspad in de voorrang plaatsen.
 • 13-12-21. Gemeente: Fietspad bewust uit voorrang gelaten. Niet gewenst om te aan te passen.
333 Langeraarseweg - De Grote Brug Onoverzichtelijke situatie door de hoogte in het midden van de brug.
334 100 T-splitsing Geerweg - Langeraarseweg Onoverzichtelijke splitsing.
 • 23-09-20. Het hoekhuis zou moeten worden verwijderd.
 • 15-10-21. Het hoekhuis is inmiddels verwijderd.
335 Kruising Kerkpad - Paradijsweg Onoverzichtelijke kruising door geparkeerde auto's.
 • 23-09-20. Mogelijk Kerkpad in de voorrang plaatsen?
 • 13-12-21. Gemeente: Nader onderzoek gewenst.
336 Noordse Dorpsweg - Prolkade Haakse bocht in oversteek voor fietsers.
 • 23-09-20. Bocht afronden.
 • 13-12-21. Gemeente: Is pas aangepast, geen aanleiding om oversteek nu aan te passen.
337 Van Uitweg naar Voorweg Dit verloopt voor de fietser met een omweg en te smalle Nyssinghweg.
 • 23-09-20. ?
339 100 Nieuwveens Jaagpad Hobbelige fietsstrook
 • 23-09-20. Vlak maken.
 • 24-09-21. Grotendeels opnieuw geasfalteerd.
340 10 Fietspad Noordenseweg 25 Te smal fietspad. Richel aan ene kant en hek aan andere kant van fietspad leveren gevaarlijke situatie op.
 • 23-09-20. Richel nog beter zichtbaar maken, ook vanuit richting Nieuwkoop. Grond aankopen en doortrekken zoals de rest van het pad.
 • 24-09-21. Halve breedte van fietspad is voorzien van nieuw asfalt in plaats van klinkertjes. Beide richtingen rijden nu over die helft.
 • 13-12-21. Gemeente: Blijft aandachtspunt.
341 Kennedylaan Fietsers (veel scholieren) richting Buytewech moeten schuin weg oversteken, naar fietstunnel. Auto's geven bij wegversmalling juist extra gas, om voor tegenligger te schieten.
 • 04-09-21. Wegversmalling weghalen en oversteek op plateau leggen.
 • 13-12-21. Gemeente: Wordt nader onderzocht.
342 Rotonde Kennedylaan / Churchilllaan Gaten in asfalt, en bij regen glad wegdek. Sowieso gevaarlijke inrichting rotonde met fietsstrook: auto's kunnen fietsers inhalen, en ze vervolgens afsnijden, omdat ze in een dode hoek komen.
 • 24-09-21. Asfalt opknappen / minder glad maken. Rotonde anders inrichten, zonder fietsstrook: fietsers op rijbaan of vrijliggend fietspad.
 • 15-10-21. Gemeente: Asfalt rotonde wordt opgeknapt. Fietsstrook blijft erop.
343 Westkanaalweg tussen Aardammerbrug en Hertog van Beijerenstraat Fietspad ontbreekt op dit deel van provinciale weg N461. Deel van dit weggedeelte is 60 km/uur. Gevaarlijk voor fietsers en voetgangers.
 • 14-11-21. Vrijliggend fietspad aanleggen.
344 De Vest Druk punt zonder vrijliggend fietspad.
 • 02-12-21. Een 30km straat ervan maken.
345 Molendijk Schuurtje direct langs fietspad maakt fietspad feitelijk smaller en zorgt voor `blinde' bocht met nauwelijks `schuwafstand'. Fietspad wordt veel gebruikt.
 • 02-01-22. Knelpunt vastgesteld.
346 Alkemadelaan, brug over Ringvaart Smal fietspad (2,20m), zonder duidelijke belijning, geen afstand en/of afscheiding van snelverkeer, geen plaats voor voetgangers. Als het hard waait, is passeren levensgevaarlijk. Fietspad wordt veel gebruikt.
 • 02-01-22. Knelpunt vastgesteld.
347 Heiligegeestlaan, Vriezenweg Route tussen Roelofarendsveen en Bilderdam. Smalle wegen, waar hard wordt gereden.
 • 02-01-22. FB: Aanleg van vrijliggend fietspad langs deze twee wegen is zeer gewenst. Volgens gemeente kost dit veel tijd en geld.
348 Watergang Drukke weg, met veel geparkeerde auto's. Veel fietsers, vooral ook kinderen van basisscholen. Als alternatief wordt er veel door woonwijk gefietst (slalom sluiproute).
 • 02-01-22. FB: Nieuwe fietsontsluiting maken achter Kruidenwijk, richting Rembrandt van Rijnsingel.
349 Noordeinde, Zuideinde Drukke, smalle wegen, met veel geparkeerde auto's. Hier wordt veel gefietst. Opmerking: aan westkant van en door wijk Aan de Braassem wordt wel fietsverbinding ontwikkeld, maar dat is nog geen geschikt alternatief.
 • 02-01-22. FB: Werk met waarschuwings- en adviesborden op Noordeinde en Zuideinde. Verlaag snelheid naar 30km/uur. Gemeente erkent dat dit drukke en smalle wegen zijn, maar wil snelheid voorlopig niet verlagen zonder aanpassingen. Grote renovatie kost veel tijd en geld.
350 Noordplein Toegang vanaf Noordeinde is fietsonvriendelijk. In- en uitparkerende auto's geven gevaarlijke situaties voor fietsers. Hier wordt veel gefietst.
 • 02-01-22. FB: Vervang autoparkeervakken door fietsstroken en/of fietsenstallingen.
351 Noorderhemweg In feite een lange brug door de polder. Zeer smal met verhoogd, smal voetpad. Weg wordt niet alleen door bewoners, maar ook door recreanten gebruikt. In weekend wordt er ook veel op rijbaan gewandeld. Verder is fietspad vanuit/naar wijk De Oevers voor automobilisten op Noorderhemweg niet goed te zien.
 • 02-01-22. FB: Zigzag-belijning aanbrengen of verhoging van wegdek bij fietspad vanuit/naar De Oevers. Gemeente: brug heeft de aandacht en er komt onderzoek naar gevolgen van nieuwe woningbouw voor toename verkeer.
352 Veenderveld Fietspad langs het Oog /Alkemadelaan richting industrieterrein `Veenderveld', komt uit op zeer fietsonvriendelijke oversteek over weg Veenderveld. Bijna alle fietsers steken niet correct over, maar fietsen (tegen fietsverkeer in) rechtdoor over het fietspad. Dit geeft ongewenste en onveilige situaties.
 • 02-01-22. Knelpunt vastgesteld.
353 Zuideinde In/uitrit van Welkoop aan noordzijde van de brug is, komende vanuit Zuideinde, nagenoeg onzichtbaar door hoogte van brug. Voor minder mobiele fietsers een gevaarlijke situatie. Hier wordt veel gefietst.
 • 02-01-22. Knelpunt vastgesteld.
354 Googermolenweg Smalle weg met (tussen De Baan en Kruidenwijk) een ‘blinde’ bocht. In deze bocht halen automobilisten toch fietsers in. En bij tegemoetkomend verkeer worden fietsers afgesneden. Hier wordt veel gefietst.
 • 02-01-22. Knelpunt vastgesteld.
355 Ripselaan, kruispunt met Poeldijk Op Ripselaan richting Rijpwetering is voor invoegen fietsers weinig ruimte. Vlak voordat invoegen begint, heeft verkeer van rechts vanuit Poeldijk voorrang. Dus voor fietsers onoverzichtelijk. Hier wordt veel gefietst.
 • 02-01-22. Knelpunt vastgesteld.
356 Kruising Tuinderij en Dokter Stapenseastraat Kruispunt is onlangs aangepast, maar behoeft nog verdere optimalisaties. Hier wordt veel gefietst.
 • 02-01-22. Er komen nog bewegwijzering fietsbordjes en verdere aanwijzingen. FB: Voor fietsers vanuit Leimuiden richting brug Ringvaart zou nieuwe fietsontsluiting vanaf Grietpolderweg, rechtdoor naar fietspad langs N207, een fietsvriendelijke en veilige oplossing zijn.
357 Fietspad vanaf Tuinderij naar N207 Aansluiting vanaf Tuinderij is onduidelijk en met haakse bocht niet fietsvriendelijk. Fietspad wordt (daardoor) te weinig gebruikt. Op Tuinderij wordt wel veel gefietst.
 • 02-01-22. Tuinderij wordt gerenoveerd. Aansluiting wordt dan mogelijk aangepast. FB: Duidelijkere fietsborden en ruime invoegstrook.
358 Zuideinde tussen Doesbrug en rotonde met N446 Maximumsnelheid 80km/uur, maar geen fietspad. Aan andere zijde Doesbrug en op zijwegen Parallelweg en Vlietpark geldt 30km/uur.
 • 02-01-22. FB: Maak ook dit stuk Zuideinde 30km/uur.
359 Kruispunt Watergang, Dotterbloem en Alkemadelaan Kruispunt met wegversmalling en zeer fietsonvriendelijk. Bij donker, slecht weer zelfs gevaarlijk. Onlangs is roodwitte paal op rijbaanscheiding gezet, maar vraag is of dat afdoende is. Hier wordt veel gefietst. Fietsontsluiting Watergang-Poelruit is zeer smal en wegdek bestaat uit (bij regen en vorst gladde) klinkertjes, dus ook fietsonvriendelijk.
 • 02-01-22. Knelpunt vastgesteld.
360 Fietsoversteek Rietveldsepad - Archeonlaan Het fietspad niet in de voorrang.
 • 17-02-22. Het fietspad behoort hier in de voorrang te zijn.
Alphen aan den Rijn
Kaag en Braassem
Kaag
Oude Ade
Woubrugge
Nieuwkoop
Noorden
Vrouwenakker
Woerdense Verlaat
Zevenhoven

Wat zijn knelpunten
Aangezien de Fietsersbond ook een meldpunt heeft, kan er sprake zijn van verwarring. Via het meldpunt kan iedereen melding doen van een probleem voor fietsers. Dat gaat vaak over betrekkelijk eenvoudige dingen als losliggende tegels om maar iets te noemen. Deze meldingen worden automatich doorgestuurd naar de wegbeheerder en hopelijk ook opgelost. Knelpunten zijn problemen waarover de lokale afdeling van de Fietsersbond in overleg gaat met de gemeente. Het gaat over problemen waar niet zomaar even een oplossing voor is, maar waarvoor - soms ingrijpende - aanpassingen nodig zijn. Daarbij is sprake van besluitvorming en planning. Het doel van de knelpuntenlijst is om als basis te dienen voor overleg met de gemeente en om fietsers in de gemeente Alphen aan den Rijn van informatie te voorzien over ontwikkelingen.

Mocht u een situatie als knelpunt opgenomen willen zien, neem dan hier contact op.Nr
Kern
Prio
% Opgelost
Coördinaten (lengte, breedte) ,
Street View
YouTube
Lokatie
Omschrijving

Regel Datum Advies FB, stand van zaken  + 


Vastleggen   Verwijderen   Annuleren