Het fatsoen van ProRail

Column

We hebben in ons afdelingsblad PedaalRidder wel eens een stevige noot gekraakt over de communicatie van de gemeente Alphen aan den Rijn. Eén ding moeten we de gemeente echter nageven: als je een officiële brief stuurt naar de gemeente, krijg je meestal binnen twee weken een ontvangstbevestiging en binnen zes weken een antwoord. Als dat laatste om een of andere reden niet lukt, wordt dat doorgaans ook netjes gemeld.

Er zijn instanties waar dat anders is. De provincie Zuid-Holland is zo'n instantie. Een brief van een burger of belangengroepering als de Fietsersbond wil daar nog wel eens in een groot zwart gat verdwijnen. En maar klagen met z'n allen dat de burger zich niet interesseert voor de politiek en voor het overheidsbeleid.

Nu wil ik het echter vooral over ProRail hebben: het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de infrastructuur van sporen en op stations. In het bijzonder ook voor de inrichting van de bewaakte fietsenstalling op het station van Alphen aan den Rijn.

In april 2010 is de nieuwe bewaakte fietsenstalling, aan De Verbinding, geopend. Enkele weken tevoren mocht de Fietsersbond een kijkje nemen in de stalling. Net als in de oude stalling kende de nieuwe stalling twee verdiepingen met rekken. Het was nu echter wel gemakkelijker geworden om je fiets op de bovenste verdieping te zetten, omdat de bovenste rekken waren voorzien van uitschuifgootjes.

We stelden echter ook vast dat de rekken in de stalling niet waren berekend op moderne fietsen met hoge en brede sturen. Als je een fiets met een hoog stuur op de begane grond wilde stallen, liep het stuur aan de bovenkant vast tegen het rek van de bovenste verdieping. En qua breedte van de plekken (37,5cm tussen twee plekken) voldeed de stalling keurig aan de normen, maar inmiddels zijn er heel wat fietsen op de markt waarvoor dat te smal is. Gevolg zou zijn dat fietsen met hoge en/of brede sturen niet goed in het rek geplaatst zouden kunnen worden, daardoor half uit zouden steken over het middenpad en gemakkelijk beschadigd konden worden. Wat ons betreft ongewenst.


Een fiets met een hoog stuur op de begane grond loopt vast tegen het gootje er recht boven, op de bovenste verdieping dus.

We stuurden onmiddellijk een brief naar ProRail. We realiseerden dat er weinig meer te doen was aan de breedte van de plekken. Maar we vroegen wel of ProRail bij toekomstige stallingen, waar ook in Nederland, rekening wilde houden met bredere sturen. Aan het hoogteprobleem in de Alphense stalling was volgens ons nog wel iets te doen: het leek ons niet zo ingewikkeld om de bovenste verdieping wat hoger te hangen. Daarvoor was genoeg ruimte onder het plafond, en dan zou er meer verticale ruimte zijn op de begane grond.

Na versturen van de brief bleef het stil. Bij de opening van de Fietsappel, vier maanden later, spraken we een hoge meneer van ProRail daarop aan. Hij antwoordde dat we natuurlijk antwoord op onze brief moesten krijgen. Maar wat er ook kwam, geen antwoord.

Toch gebeurde er wel wat. Eind september 2010 vertelde een medewerker van de stalling dat er iemand van ProRail was wezen kijken, en die had beloofd dat er (1) op de begane grond drempeltjes voor de voorwielen zouden worden verwijderd en (2) dat in een deel van de stalling de bovenste verdieping inderdaad hoger zou worden gehangen.

De maanden daarna werden inderdaad de drempeltjes verwijderd. Dat was absoluut een verbetering, omdat de voorkant van een fiets (met het stuur) daardoor niet meer onnodig omhoog hoefde. De kans om aan de bovenkant vast te lopen met het stuur werd daardoor dus kleiner.

Toch was ook de tweede beloofde maatregel, het hoger hangen van de bovenste verdieping in een deel van de stalling, nog gewenst. Daar zagen we echter nog niets van gebeuren. En een mededeling van ProRail daarover, laat staan een antwoord op onze brief uit april 2010, kregen we ook niet.

Uiteraard liet de Fietsersbond het hier niet bij zitten. We herinnerden ProRail dus aan de eigen belofte. Was het nog wel nodig? was hun vraag. Toen wij daarop bevestigend antwoordden, zou ProRail er alsnog werk van maken. Niet dus. Nog een keer herinnerd, en toen, half juli 2011 kwam er eindelijk een antwoord: het hoger hangen van de rekken was van de baan. Het was ook niet nodig volgens ProRail: er was ruimte genoeg in de stalling. Als mensen met hun fiets vast zouden lopen op de begane grond, konden ze hem gewoon op de bovenste verdieping zetten. En als iemand daar moeite mee had, kon de beheerder hem of haar vast wel helpen. (Navraag bij de beheerder leerde overigens dat die niet over deze toezegging was geïnformeerd...)

In zekere zin heeft ProRail gelijk: er zijn gelukkig rekken genoeg in de bewaakte stalling om alle fietsen neer te zetten. Maar wat zij vervolgens zeggen, is niet zo realistisch: als mensen merken dat hun fiets vastloopt op de begane grond, zullen ze meestal niet de tijd (ze moeten tenslotte een trein halen) of de moeite willen nemen om te proberen om hun fiets op de bovenste verdieping te zetten. Laat staan dat ze de beheerder om hulp willen vragen -- als die daar op dat moment al tijd voor zou hebben. Kortom: de fiets wordt dan half in het rek gezet.

Dat dit verhaal van ProRail niet zal werken, is nog tot daaraantoe. Hun hele handelwijze is discutabel: eerst aankondigen dat men twee maatregelen gaat uitvoeren, vervolgens één maatregel daarvan uitvoeren, en de tweede maatregel zonder enige vorm van kennisgeving niet. In de hoop dat iedereen vergeet dat die maatregel er nog zou komen. En als men er dan aan herinnerd wordt, doen alsof de neus bloedt. Zoiets zou je in de normale maatschappij `stiekem' of `onfatsoenlijk' noemen. Maar ja, dit is niet de normale maatschappij, dit is de wereld van ProRail.

Rudy van Vliet


Verwijzingen


Laatste wijziging, 29 januari 2014 - http://www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn