Tijdelijke aanvulling Fietsappel

Na oplevering van de Fietsappel op station Alphen aan den Rijn zullen de eerste jaren nog honderden oude fietsenrekken beschikbaar zijn. Fietsers kunnen hun fiets dan altijd netjes in een rek parkeren.

In september 2009 wordt (volgens de planning) op station Alphen aan den Rijn de Fietsappel in gebruik genomen: een ronde, onbewaakte fietsenstalling met drie verdiepingen, in de vorm van een appel. De stalling komt aan de centrumzijde van het spoor, en er zullen ongeveer 1020 fietsen in passen. De Fietsersbond is bang dat de Fietsappel al snel te klein zal blijken te zijn. Bij tellingen in het najaar van 2007 trof de bond namelijk al 1000 fietsen aan, aan de centrumzijde van het station. Dit was beduidend meer dan in 2003, en naar verwachting zal het aantal fietsen bij het station de komende jaren nog verder stijgen.


De Fietsersbond heeft zijn zorg over de capaciteit van de Fietsappel meermalen uitgesproken tegenover de gemeente Alphen aan den Rijn. In antwoord daarop heeft de gemeente laten weten dat een flink deel van de huidige onbewaakte fietsenstalling (aan de kant van het P&R-terrein, goed voor ruim 600 fietsen) de eerste jaren nog beschikbaar zal zijn. De werkzaamheden aan de Stationsomgeving nemen namelijk jaren in beslag, en de eerste tijd zal het betreffende stuk grond nog niet bebouwd worden.

De Fietsersbond is blij met deze toezegging. Het betekent dat fietsers de eerste jaren ook aan de centrumzijde van het spoor hun fiets netjes kwijt kunnen. Tevens biedt het de gelegenheid om te bekijken hoe het in de praktijk met de bezetting van de Fietsappel gaat: is hij inderdaad te klein of valt het allemaal mee?

Als de Fietsappel te klein zou blijken te zijn, kan er in principe een vierde verdieping in gelegd worden. Volgens de architect van het gebouw is dat technisch mogelijk. De Fietsersbond denkt dat er dan 200 fietsen extra in zullen passen. Een extra verdieping zal niet onmiddellijk gerealiseerd kunnen worden, omdat het bestemmingsplan dat niet toestaat. Er mogen namelijk maar tot een bepaalde hoogte fietsen gestald worden. Toch vindt de Fietsersbond dit een optie die voor de toekomst niet uitgesloten moet worden.

Overigens komt er in de nieuwe stationsomgeving aan de zijde van Kerk en Zanen een tweede onbewaakte fietsenstalling (voor 550 fietsen). Verder komt er aan de centrumzijde van het spoor ook een bewaakte fietsenstalling (voor 1300 fietsen).

Verwijzingen


Laatste wijziging, 23 juli 2008 - http://www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn